3/3/2020

Věra Šimková

Soubor lidových písní a tanců Ostravica v letošním roce slaví 60 let od svého založení. Připomeňme si tedy krátce jednu pro nás z nejvýznamnějších osobností našeho regionu v oblasti folklórního umění paní Věrku Šimkovou, sběratelku lidového umění, choreografku a dlouholetou uměleckou vedoucí našeho souboru.

 

Věra Šimková (roz. Šochová) s různými přestávkami ovlivňovala aktivně folklórní dění od roku 1960 až do své smrti v roce 2007, a to nejen v působišti souboru Ostravica, kterým je město Frýdek-Místek, ale také v Bašce, v místě svého bydliště a potažmo i v celém moravskoslezském kraji.

Narodila se 25.02.1934 na Starých Hamrech (okres Frýdek-Místek). V roce 1952 se stala členkou folklorního souboru, který působil v obci Ostravice, a který tehdy vedla paní Věra Šejvlová, další z významných osobností folklórního světa. Po svém přestěhování do Janovic, kam následovala svého manžela, jí bylo v roce 1955 nabídnuto místo vedoucí taneční složky folklorního souboru Ondráš, který působil při JZD v Janovicích. V roce 1960 Ondráš přesídlil do závodního klubu bavlnářských závodů Slezan ve Frýdku-Místku a v roce 1967 přijal soubor nové jméno Ostravica. SLPT Ostravica byl jedním z prvních folklórních souborů v celém kraji. Věrka Šimková zde působila v letech 1960–1991 a 2002–2005 jako umělecká vedoucí a choreografka. S tímto souborem získala celou řadu ocenění na domácích i mezinárodních soutěžích a přehlídkách. Její nadčasové choreografické úpravy tanců tvoří dodnes základní repertoár souboru.

 

Své odborné znalosti z oblasti lašského folkloru si prohloubila v letech 1962–1964 na Lidové konzervatoři v Ostravě pod vedením paní Zdeny Kyselé, dalšího velikána naší národopisné oblasti. Také navštěvovala semináře lidového tance a pohybové výchovy. Jistou dobu také sama lašské tance na zmíněné konzervatoři vyučovala, bylo to v letech 1977– 1980 a 1993–1995. Při Okresním kulturním středisku pořádala semináře pro vedoucí folklorních souborů v okrese, domovy mládeže a učitelky mateřských škol.

 

Věra Šimková byla rovněž významnou sběratelkou lidového umění, autentických zápisů písní a tanců, a to především v oblasti moravsko-slovenského pomezí. V letech 1955–1982 prováděla sběr v oblasti Staré Hamry, Gruň, Bílý kříž, Janovice, Malenovice. Výsledky její práce byly vydány ve dvou publikacích. První z nich nazvaná „Ostravica zpívá“ vyšla v roce 1985 v Okresním vlastivědném muzeu ve Frýdku-Místku a na jejím vydání se podílel také primáš cimbálové muziky Ostravica Josef Pavlán. Druhou publikací jsou „Tance z Janovic“ vydané roku 1990 rovněž ve Frýdku-Místku.
Po celý život Věra Šimková spolupracovala s řadou dalších folklorních osobnostní a souborů. Kromě domovského souboru Ostravica vedla soubor Pilky působící ve Lhotce pod Ondřejníkem a svým působením ovlivnila své žáky, kteří pak zakládali vlastní soubory. Takto vznikly např. Vonička z Havířova, DFS Ostravička a soubor Ondrášek z Frýdku-Místku. Svou obsáhlou činností tedy významně zasáhla do vývoje folklorního hnutí v tomto regionu.

 

…to jaká Věrka byla, nenahradí několik slov, ale možná snad přiblíží jedno krásné přísloví…

 

„Tím světem projdu jen jednou. Proto každé dobro a laskavost, které mohu prokázat kterékoliv lidské bytosti nebo němé tváři, nechť je neodkládám. Neboť nepůjdu znovu touto cestou.” John Galsworthy (1867 – 1933)