12/5/2023

54. Slezské dny

Pod záštitou hejtmana Moravskoslezského kraje Iva Vondráka pořádá Matice slezská
v Dolní Lomné ve dnech 19.-21.května 2023 tradiční mezinárodní folklorní festival
„Slezské dny“ s dlouholetou tradicí.